Naslovnica VIJESTI INFO POSTAVLJANJE SAOBRAĆANIH ZNAKOVA MORA BITI U SKLADU SA PRAVILNIKOM O SAOBRAĆAJNIM...

POSTAVLJANJE SAOBRAĆANIH ZNAKOVA MORA BITI U SKLADU SA PRAVILNIKOM O SAOBRAĆAJNIM ZNAKOVIMA I SIGNALIZACIJI NA CESTAMA

137

Saobraćajni znakovi se  postavljaju  na saobraćajnicama, da upozoravaju sudionike u saobraćaju kako se sigurno ponašati, odnosno koja pravila vrijede na određenoj dionici javne saobraćajnice.  Važno je znati da se uvijek postavljaju da bi bili vidljivi i da ne ometaju saobraćaj. Način postavljanja saobraćajnih znakova definiše Pravilnik o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na cestama, načinu obilježavanja radova i prepreka na cesti i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlašćena osoba. Pravilnik između ostalog kaže da se postavljaju na mjesta na kojima ne smetaju učesnicima u saobraćaju.

Saobraćajni znak koji je privukao našu pažnju, zbog svoje  visine koja  može biti problematična prolaznicima i biciklistima, postavljen je u neposrednoj blizini Doma zdravlja Vogošća uz Magistralni put M-18. Učinilo nam se da je niži od propisanih standarda, pa smo u razgovoru sa dipl.ing. saobraćaja Mirzetom Sarajlićem, uposlenikom Direkcije za puteve Kantona Sarajevo, pokušali saznati je li ovaj znak postavljen pravilno?

 

Ovdje se najvjerovatnije,  kako nam je Sarajlić objasnio,  radi o promjeni do koje je došlo prilikom zamjene jednostraničnog trougla, tada je postavljen gabaritniji u odnosu na onaj koji je ranije stajao, što se boljim pogledom na zadnju stranu znaka da vidjeti. Inače zamijenjen je zbog novina koje propisuje zakon o ZOBS-u.

Prema Pravilniku o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na cestama… propisuju se vrsta, značenje, oblik, boja, dimenzije i postavljanje saobraćajne signalizacije na cestama u BiH.

Pravilnikom je jasno definisano gdje i na koji način se može postaviti saobraćajni znak, postavljaju se sa desne strane uz kolovoz osim u slučajevima kada se iz određenih razloga neće vidjeti.