Naslovnica VIJESTI INFO POSAO ZA SVE: NOVI JAVNI POZIVI ZA SUFINANSIRANJE ZAPOŠLJAVANJA U SARAJEVU

POSAO ZA SVE: NOVI JAVNI POZIVI ZA SUFINANSIRANJE ZAPOŠLJAVANJA U SARAJEVU

225

U okviru Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo, Javna ustanova “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo je u ponedjeljak, 11.02.2019.godine objavila javne pozive za poslodavce sa područja Kantona Sarajevo po programima sufinansiranja zapošljavanja pripravnika sa VSS i VŠS i “Posao za sve”

Za Program sufinansiranja zapošljavanja “Posao za sve” planirana su sredstva od 2.400.272,00 KM i zaposlenje 571 osobe, odnosno 6.720.000,00 KM za Program sufinansiranja zapošljavanja pripravnika sa VSS i VŠS  putem kojeg će biti zaposleno 700 pripravnika, osoba koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

Javni pozivi zajedno sa aplikacijama za prijavu učešća za navedene programe objavljeni su na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo, www.szks.ba/javni pozivi/.

Zainteresovani poslodavci koji imaju namjeru učestvovati u programima sufinansiranja zapošljavanja, trebaju da pripreme svu potrebnu dokumentaciju kako bi na vrijeme podnijeli svoje aplikacije za učešće na istim.

Javni pozivi za prijave su otvoreni do 28.02.2019. godine.