Naslovnica VIJESTI INFO POČINJE REDOVNO ODRŽAVANJE PUTEVA

POČINJE REDOVNO ODRŽAVANJE PUTEVA

59

Iz Općine Vogošća obavještaju građane da počinje redovno održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva, pješačkih staza, trgova, platoa i parkinga na području općine Vogošća. Firma “AME” d.o.o. Breza započet će u narednim danima radove na području MZ Hotonj.
Redovno održavanje saobraćajnica obuhvata radove na:
-sanaciji udarnih rupa,
-sanaciji i čišćenju slivnika, kanala, propusta, poprečnih slivnih rešetki i drugih objekata za odvodnju,
-čišćenju kolovoza, nanosa uz ivičnjake i uređenje škarpi,
-uređenju bankina i tamponiranju makadamskih puteva,
-košenju trave i raskresivanju granja i šiblja u putnom pojasu,
-popravljanju i čišćenju saobraćajnih znakova,
kao i druge radove u skladu sa pravilima i propisima struke.