Naslovnica VIJESTI INFO POČELO ASFALTIRANJE ULICE MUJE ŠEJTE

POČELO ASFALTIRANJE ULICE MUJE ŠEJTE

225

Danas je počelo asfaltiranje lokalne saobraćajnice u Ulici Muje Šejte u dužini od 1.285 metara. Asfaltiranje će se izvoditi fazno a predviđena su dva sloja asfalta.
Radovi podrazumijevaju uklanjanje postojećeg asfalta, iskop rova za izgradnju kolektora oborinske kanalizacije, izradu potpornih AB zidova, zamjenu lošeg tamponskog materijala na kolovozu, izgradnju slivnika, kanala i propusta, ugradnju betonskih ivičnjaka i asfaltiranje u dva sloja.
Širina puta iznosi 5,5 metara asfaltnog kolovoza sa bankinama promjenjive širine i mimoilaznicama. Kolovozna konstrukcija se sastoji od nevezanog nosivog sloja (tampon), nosivog sloja asfalta od 7cm i habajućeg sloja asfalta od 5 cm. Odvodnja je riješena kvadratnim slivnicima u novoizgrađeni oborinski kolektor.
Na radilište je izašao Općinski načelnik Edin Smajić sa saradnicima. Na licu mjesta je utvrdio mogućnost da se neki projektni propusti isprave i da se na nekim dijelovima saobraćajnica dodatno proširi kako bi se saobraćaj lakše odvijao.


Rekonstrukcija saobraćajnice ima veliki značaj zbog uvezivanja Općine Vogošća preko platoa brda Žuč sa Općinom Novi Grad i stvaranja alternativnog pravca prema Sarajevu.
Vrijednost ugovorenih radova iznosi oko 1.225.000,00 KM, a finansiraju se namjenskim sredstvima Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo i sredstvima Budžeta Općine Vogošća.
Izvođač radova je firma “AME” d.o.o. Breza. Nadzor nad izvođenjem radova vršit će Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.