Naslovnica VIJESTI INFO POČELA PODJELA VAUČERA GRAĐANIMA

POČELA PODJELA VAUČERA GRAĐANIMA

289

Služba za boračko–invalidsku, socijalnu zaštitu i raseljena lica Općine Vogošća počela je sa podjelom vaučera dobijenih kao podrška ranjivim domaćinstvima od strane Kancelarije švicarskog Caritasa u Bosni i Hercegovini. Oni su sa Općinom Vogošća potpisali Memorandum o saradnji u okviru projekta Vanredna hitna pomoć za ranjiva domaćinstva u svrhu prevazilaženja poteškoća izazvanih COVID-19.

Porodice su odabrane u saradnji sa Centrom za socijalni rad i Crvenim križem. Nakon toga je Caritas dostavio  vaučere koji će se moći koristiti u objektima Bingo d.o.o. u vrijednosti od po 25,00 KM po vaučeru. Vaučeri su namijenjeni kupovini namirnica i sredstava za održavanje higijene i na osnovu njih se ne mogu kupovati drugi proizvodi, posebno ne alkohol i duhanski proizvodi. Broj vaučera će biti podijeljen srazmjerno broju članova domaćinstva pa će jednočlane i dvočlane porodice dobiti dva vaučera, gdje su tri i četiri osobe u porodici tri vaučera, porodice sa pet do sedam članova dobiće četiri vaučera, a one sa osam i više članova pet vaučera. Podrška će tim domaćinstvima biti pružena u trajanju od tri mjeseca.

Vaučeri će korisnicima biti dostavljena na mjesečnoj bazi. Općina Vogošća je danas pristupila distribuciji vaučera na području Mjesnih zajednica Semizovac, Svrake i Gora te podijelila 30 vaučera. U toku dana vaučeri su podijeljeni i na Mjesnim zajednicama Vogošća I i Vogošća II. Podjela na Mjesnim zajednicama Blagovac, Hotonj i Kobilja Glava planirana je za srijedu 13.05.2020.godine. Svi oni koji iz bilo kojeg razloga svoje vaučere nisu preuzeli prilikom ovih podjela mogu ih preuzeti u Općini Vogošća, kancelarija 46.