Naslovnica VIJESTI INFO OV VIJEĆE VOGOŠĆA USVOJILO PLAN RADA JU KSC VOGOŠĆA ZA 2017. GODINU

OV VIJEĆE VOGOŠĆA USVOJILO PLAN RADA JU KSC VOGOŠĆA ZA 2017. GODINU

259

Na posljednjoj redovnoj sjednici OV Vogošća usvojen je plan i program rada JU KSC Vogošća za 2017. godinu. Planom su predviđena ulaganja u iznosu od oko milion maraka, u obnovu kapaciteta ove ustanave.

Među najvažnije projekte, kaže direktor JU KSC Vogošća Kenan Alikadić, spada rekonstrukcija dotrajalog krova Sportske dvorane “Amel Bečković” i ugradnja led rasvjete, koja će na godišnjem nivou ostvarivati uštedu u potrošnji el. energije oko 25 000 KM.

Realizacijim nekoliko zanimljivih projekata kao što su obnova i rekonstrukcija Sportske dvorane, njeno dvadesetčetirisatno zagrijavanje, organizacijiom velikih sportskih i kulturnih događaja, menadžment JU KSC Vogošća je pokazao ozbiljnu namjeru da ovoj utanovi vratiti prvobitnu namjenu, a to je da bude sportski i kulturni centar naše općine.