Naslovnica VIJESTI INFO U OVOJ GRAĐEVINSKOJ SEZONI U OPĆINI VOGOŠĆA SE REALIZUJU ZNAČAJNI PROJEKTI

U OVOJ GRAĐEVINSKOJ SEZONI U OPĆINI VOGOŠĆA SE REALIZUJU ZNAČAJNI PROJEKTI

133

Općina Vogošća u ovoj građevinskoj sezoni je veliko radilište. Potvrđuje to realizacija više značajnih projekata u oblasti komunalne infrastrukture. Pored saobraćajnica, bilo da se radi o onima koje su od lokalnog interesa ili od interesa za Kanton Sarajevo, resorna služba je u koordinaciji sa načelnikom intenzivno radila na izradi prostorno planske dokumentacije i druge značajne projekte.

Prema riječima pomoćnika načelnika za komunalne poslove Fetaha Kadrića, različiti projekti su realizovani ili je realizacija u toku, a vezani su za poboljšanje vodosnabdijevanja. Takve je finansirala uglavnom Općina Vogošća, a bilo je i onih čija je implementacija ostvarena zahvaljujući i finansijskim sredstvima resornog kantonalnog ministarstva.

Značajna finansijska sredstva uložena su u sanaciju riječnih korita. Neki projekti biće i u narednom periodu nastavljeni. Pored sanacije klizišta u našoj lokalnoj zajednici u toku je realizacija projekta širenja gasne mreže u naselju Svrake IV.

Ova godina odnosno građevinska sezona, jeste u znaku brojnih projekata iz oblasti komunalne infrastrukture. Posebna pažnja se poklanja programu prioriteta, međutim, završavaju se i projekti čija je realizacija počela još u prošloj godini, a u skladu sa odlukama Općinskog vijeća. Sredstva za realizaciju projekata pored onih iz Budžeta Općine Vogošća obezbjeđuju se i od viših nivoa vlasti.