Naslovnica VIJESTI INFO OPĆINA VOGOŠĆA RASPISALA JAVNI POZIV ZA PROJEKTE U SKLOPU RELOAD PROGRAMA

OPĆINA VOGOŠĆA RASPISALA JAVNI POZIV ZA PROJEKTE U SKLOPU RELOAD PROGRAMA

88

Općina Vogošća i projekat ReLOaD pozivaju sve organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine Vogošća koji su navedeni u dokumentu Strategija razvoja općine Vogošća 2019.-2023., iz sljedećih prioritetnih oblasti: ZAŠTITA OKOLIŠA, RAZVOJ SPORTA, KULTURNO-UMJETNIČKO STVARALAŠTVO, ZAŠTITA KULTURNO HISTORIJSKOG NASLIJEĐA I PROJEKTI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG KARAKTERA.

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 10.000 KM do 70.000 KM. Jedna organizacija civilnog društva može podnijeti više projektnih prijedloga s tim da je maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementaciju projekata jednoj organizaciji civilnog društva tokom ukupnog trajanja ReLOaD projekta (tri godine) 120.000 KM.

Općina Vogošća i UNDP zadržavaju pravo da ne dodijele sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi  ne zadovoljavaju zadane kriterije. Dužina trajanja svakog projekta može biti od pet (5) do devet (9) mjeseci. Izabrani projekti se trebaju realizovati u periodu juli 2019. – mart 2020. godine.

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web stranici: www.ba.undp.org, kao i na web stranici Općine Vogošća  www.vogosca.com.