Naslovnica VIJESTI INFO PROJEKT “UMJETNOST DEMOKRATIJE”

PROJEKT “UMJETNOST DEMOKRATIJE”

112

Prvi trening za mlade u okviru
Zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost“
U srijedu 19.08.2020. godine sa početkom u 12:00h u prostorijama ŽKUD – a „Željezničar“, adresa Valtera Perića 16 u Sarajevu, započinje realizacija prvog ciklusa treninga sa mladima kao dijela projekta „Umjetnost demokratije“ koji se realizira u okviru Zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost.“ Prvi trening realizira se za mlade učesnike sa područja Kantona Sarajevo.
Na treningu će mladi imati priliku da se informišu kako da najuspešnije i najlakše zastupaju svoje interese kroz omladinski aktivizam unaprijeđujući kvalitet života mladih, kao i njihovo ostvarivanje prava i jednakih mogućnosti učešća u različitim oblastima društvenog života. Kroz interaktivne radionice raspravljat će se i simulirati aktivnosti zagovaranja, a konačni cilj radionice jeste da mladi budu naučeni o mogućnostima aktivizma u lokalnim zajednicama iz kojih dolaze. Ukupno 100 mladih iz Kantona Sarajevo, Hercegovačko – neretvanskog kantona, Bosansko podrinjskog kantona, Republike Srpske, Grad Pljevlja Crna Gora kroz treninge će biti osnaženo za rješavanje konkretnih problema s kojima se susreću mladi.
Trening provodi Udruženje Centar za razvoj omladinskog aktivizma CROA, u okviru Zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost: unaprijeđenje dijaloga i društvene kohezije, u i između, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije“, koji provode UNDP, UNICEF i UNESCO, a finansira ga Fond UN-a za izgradnju mira (UN PBF). Sveukupni cilj projekta je raditi na osnaživanju mladih za kreativno iskorištavanje vlastitog potencijala za pozitivne društvene promjene uz poticanje na odgovornost, uključivanje u demokratske procese te poštivanja ljudskih prava. Timovi će u saradnji sa voditeljima projekta Udruženjem Centar za razvoj omladinskog aktivizma CROA, realizovati brojne informativne, promotivne i zagovaračke aktivnosti.