Naslovnica VIJESTI INFO OKONČAN PROJEKAT SA FONDOM ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

OKONČAN PROJEKAT SA FONDOM ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

51

Početkom jula 2019. godine okončana je peta faza radova na projektu „Izgradnja kišne i fekalne kanalizacione mreže u naselju Gornja Jošanica I sa zaštitom trupa kanalizacije u Jošaničkoj rijeci“.
Radovi su se izvodili prema Ugovoru koji je sklopljen za izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacije na dionici II (F3-F6) (RO24-RO43) u dužini od 478,60 m, kao i izgradnja kišne kanalizacije na dionica II (O3-O4) (RO15-RO19) u dužini od 142,38 m i dionici III (O5-O6) (ISPUST-RO4) u dužini od 58,23 m na ukupnu.
Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 170.029,14 KM, a Izvođač radova je firma „Termo beton“ d.o.o. Breza.
Finansijska sredstva za realizaciju V faze ovog projekta obezbijeđena su u Budžetu Općine Vogošća za 2018. godinu, kao i iz sredstava realizovanih po Javnom pozivu Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH.
Općina Vogošća sklopila je Ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša Federacije BiH o sufinansiranju od strane Fonda u iznosu od 68.198,69 KM, a razliku finansijskih sredstava u iznosu od 101.830,45 KM obezbijedila je Općina Vogošća.
Na ovaj način uspješno je okončana realizacija Ugovora između Općine Vogošća i Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH.