Naslovnica VIJESTI INFO ODRŽANA SVEČANA SJEDNICA ŠTABA CZ VOGOŠĆA

ODRŽANA SVEČANA SJEDNICA ŠTABA CZ VOGOŠĆA

147

Na Svečanoj sjednici OŠ CZ Vogošća još jednom je istaknut značaj postojanja CZ i njena uloga u spašavanju ljudskih života i materijalnih dobara. Zbog izuzetno kvalitetne saradnje i nesebičnog angažmana pripadnika DVD „Vogošća“ općinski načelnik i komandant štaba CZ Vogošća Edin Smajić je uručio priznanje komandiru službe za zaštitu od požara Nevzetu Avdagiću. Nevzet je kao komanir afirmisao rad DVD “Vogošća” i Službe za zaštitu od požara.

Priznanje je dobila i Agencija za vodno područje rijeke Save. Prema riječima Nermina Hajre pomoćnika načelnika za CZ zahvaljujući dobroj saradnji Općine Vogošća i Agencije u proteklih nekoliko godina realizovani su značajni projekti na zaštiti stambenih objekata i komunalne infrastrukture od štetnog djelovanja voda na području Vogošće.

Pored nagrađenih, svoj doprinos u zaštiti i spašavanju tokom 2017.godine na području naše općine dali su i Federalna i Kantonalna uprava CZ, Zavod za izgradnju KS, Njemačka ambasada u BiH i UNDP u BiH.