Naslovnica VIJESTI INFO ODRŽANA 31. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

ODRŽANA 31. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

75

Redovna 31. sjednica Općinskog vijeća Vogošća ponudila je svega 5 tačaka dnevnog reda. Najviše vremena potrošeno je na vijećnička pitanja i inicijative, jer su pojedini vijećnici bili nezadovoljni odgovorima iz nadležnih općinskih službi. Tako je većinom glasova usvojen Izvještaj o realizaciji zaključaka i inicijativa Općinskog vijeća Vogošća. Jednoglasno su usvojene Odluke o usvajanju i provođenju Regulacionog plana „Privredna zona Semizovac“. Radi se o lokalitetu bivše kasarne „Enver Šehović“  površine oko 15 hektara koju je Vlada FBiH ustupila na korištenje Općini  Vogošća. Nakon usvojenog  Nacrta plana i provedene javne rasprava u prošloj godini, stekli su se uvjeti za usvajanje pomenutih odluka. Kako je naglašeno u novoj Privrednoj zoni Semizovac planirano je otvaranje 22 proizvodno-poslovna objekta i niza pratećih sadržaja i objekata u kojima će biti otvoreno stotine novih radnih mjesta. Vijećnici su jednoglasno usvojili  Plan stipendiranja učenika i studenata u školskoj/akademskoj 2019/2020. godini. Prema tom planu iz općinskog budžeta biće stipendirano 85 učenika srednjih škola i 128 studenata Univerziteta u Sarajevu.