Naslovnica VIJESTI INFO ODRŽANA 24. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

ODRŽANA 24. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

128

Na početku 24. redovne sjednice Općinskog vijeća Vogošća vijećnici su razmatrali i komentarisali Informaciju o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Općine Vogošća za 2018.godinu. Nasir Spahić komandir PS Vogošća je iznio statističke podatke prema kojima je prošle godine na području naše općine evidentirano 290 krivičnih djela, što je neznatno povećanje u odnosu na 2017. godinu. Ohrabruje podatak da je povećan broj rasvijetljenjih krivičnih djela.

Javni red i mir narušen je 169 puta, a evidentirano je 408 saobraćajnih nezgoda što je značajno smanjenje u odnosu na 2017.godinu. Spahić je istakao da u PS nema dovoljno službenika što značajno utiče na rad policije.

Nakon usvajanja Odluke o usvajanju programa prioritetnih projekata u oblasti komunalne infrastrukture u 2019. godini i Odluke o uslovima i načinu raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Vogošća, nešto dužu raspravu izazvao je Izvještaj o radu Općinskog načelnika, Jedinstvenog općinskog organa uprave i ostalih općinskih službi Općine Vogošća za period 01.01.-31.12.2018.godine. Općinski načelnik Edin Smajić je u svom obraćanju izrazio zadovoljstvo sa realizovanim projektima tokom prošle godine.

Neslaganje vijećnika, uz žustru raspravu, izazvala je informacija o lokalnim vodovodima, što nije imalo direktne veze sa 5. tačkom Dnevnog reda koja je usvojena sa 19 glasova za i 5 suzdržanih.

Izvještaj o realizaciji prioritetnih projekata u oblasti komunalne infrastrukture za 2018.godinu vijećnici su usvojili jednoglasno. U svojim istupima pohvalili su Izvještaj i rad nadležne službe uprkos problemima sa kojima se susreću, najčešće u imovinsko-pravnim odnosima. Tokom 2018.godine na području Vogošće, od planiranih 108 projekata, realizovan je 51, 40 ih je djelimično urađeno, a 17 ih je nerealizovano.

Bez rasprave, sa 21 glasom, usvojeni su Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku za 2018.godinu i Izvještaj o jednokratnim novčanim davanjima licima u stanju socijalne potrebe za period 01.01.-31.12.2018.godine.

Nešto dužu raspravu izazvao je Izvještaj o radu Općinske izborne komisije za 2018.godinu. Selma Zunđa predsjednica OIK Vogošća vijećnike je upoznala sa procesom organizovanja prošlogodišnjih, općih izbora u našoj općini i dodala da za svoj rad nisu dobili nijedan zvanični prigovor. Izvještaj je usvojen većinom glasova.

Na 24. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Vogošća usvojeni su Izvještaj o radu tijela Općinskog vijeća za period 01.01.-31.12.2018.godine i Pregled aktivnosti Općinskog vijeća Vogošća i radnih tijela Općinskog vijeća za 2018. godinu, te Akti poslovanja.