Naslovnica VIJESTI INFO OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U SKLOPU REGIONALNOG PROGRAMA LOKALNE...

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U SKLOPU REGIONALNOG PROGRAMA LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU (ReLOaD)

144

Općina Vogošća u partnerstvu sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) raspisala je Javni poziv za predaju Prijedloga projekata u sklopu Projekta REGIONALNI PROGRAM LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU (ReLOaD).
Općina Vogošća i projekat ReLOaD pozivaju sve organizacije civilnog društva i nevladine organizacije iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine Vogošća iz sljedećih prioritetnih oblasti:
OBRAZOVANJE
KULTURA I UMJETNOST
ZAŠTITA OKOLIŠA
ZAPOŠLJAVANJE
SOCIJALNA POLITIKA I ZDRAVSTVO
SPORT
Sve zainteresirane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u Smjernicama za aplikante u okviru Javnog poziva na web stranici Općine Vogošća www.vogosca.ba.
Dokumentacija za prijavu na Javni poziv za općinu Vogošća se može preuzeti i u općini Vogošća, kancelarija br. 71, a krajnji rok za predaju aplikacija je 5.mart 2018.godine.