Naslovnica VIJESTI INFO OBAVIJEST MINISTARSTVA ZA OBRAZOVANJE NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO O POČETKU ŠKOLSKE...

OBAVIJEST MINISTARSTVA ZA OBRAZOVANJE NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO O POČETKU ŠKOLSKE GODINE I ORGANIZACIJI NASTAVE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA

130

Početak školske 2020/2021. godine u Kantonu Sarajevo za osnovne i srednje škole je 01. septembra 2020. godine.
Nastava u prve dvije sedmice nove školske godine će se odvijati prema sljedećim modelima:

OSNOVNA ŠKOLA
Razredna nastava za učenike/ce od I-IV, odnosno V razreda, bit će organizirana tako da će prijem prvačića biti održan 1. septembra po odjeljenjima u fiskulturnim salama ili dvorištu ili holu škole, odnosno prema planu prijema prvačića, koji će pripremiti škole uz poštivanje donesenih epidemioloških mjera. Preporučuje se školama da prijem prvačića organiziraju tako da svako odjeljenje ima poseban termin prijema. U zavisnosti od prostornih kapaciteta škole, škole mogu ograničiti broj osoba koje dolaze u pratnji prvačića.
Za sve ostale učenike razredne nastave, osim učenika I razreda, redovna nastava u školi počinje 2. septembra.
Nastava za učenike razredne nastave će se izvoditi u grupama od maksimalno 15 učenika, uz trajanje časa od 30 minuta, sa odmorima od pet minuta i bez velikog odmora. Nastava će se odvijati prema planu odnosno rasporedu koji utvrđuje škola.
U odjeljenjima u kojima nije moguće ispoštovati maksimalno dozvoljeni broj učenika, škola će napraviti raspored naizmjeničnog pohađanja online nastave i redovne nastave.
Učenici sa hroničnim oboljenjima i učenici koji u zajedničkom domaćinstvu imaju osobe sa hroničnim oboljenjima, stare i iznemogle osobe i druge osobe iz rizičnih skupina nisu u obavezi pohađati redovnu nastavu u školi. Nastavnik/ica razredne nastave, odnosno predmetni nastavnik/ica, će učenicima koji nisu bili prisutni na nastavi neposredno nakon završetka iste dostaviti materijale elektronskim putem.
Učenici s teškoćama nisu u obavezi pohađati redovnu nastavu u školi. Škola će tim učenicima, u saradnji sa roditeljima, dostavljati nastavne materijale i preporuke/smjernice za usvajanje nastavnih sadržaja.
Produženi boravak u školama će raditi u skladu sa donesenim epidemiološkim mjerama.
Predmetna nastava od VI-IX, odnosno V razreda, će se izvoditi po principu “online” modela.

SREDNJA ŠKOLA
Za sve učenike/ce od I do IV razreda srednje škole nastava će se, u periodu od 1. do 14. septembra, izvoditi po “online” modelu, osim učenika srednjih škola s teškoćama u razvoju i Srednje muzičke škole.
Prijem za učenike prvih razreda će se organizirati 01. septembra 2020. godine, po odjeljenjima u fiskulturnim salama ili dvorištu ili holu škole, a prema planu prijema, koji će pripremiti škole uz poštivanje donesenih epidemioloških mjera. Preporučuje se školama da prijem učenika organizuju tako da svako odjeljenje ima poseban termin prijema.
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS će, u koordinaciji sa Kriznim štabom Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, u drugoj sedmici mjeseca septembra, razmotriti potrebu izmjene modela izvođenje nastave u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo.
Iz Ministarstva napominju kako se dokumenti smjernica mogu naći i na službenoj web stranici Ministarstva.

/preuzeto sa www.vlada.ks.gov.ba/