Naslovnica VIJESTI INFO NOVE CIJENE MATIČNIH KNJIGA I UVJERENJA O DRŽAVLJANSTVU – ŠTA PLAĆAJU GRAĐANI,...

NOVE CIJENE MATIČNIH KNJIGA I UVJERENJA O DRŽAVLJANSTVU – ŠTA PLAĆAJU GRAĐANI, A ŠTA OPĆINE?

87

Federalna vlada utvrdila je cijene matičnih knjiga, izvoda iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanog lista, koji se vode i izdaju u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama. Ovom odlukom utvrđuju se cijene matičnih knjiga, izvoda iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanog lista koji se vode i izdaju u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama.

Treba naglasiti da je riječ o cijenama koje se odnose na Matične urede u općinama u Federaciji BiH, te da je došlo do neznatnih korekcija cijena matičnih knjiga i uvjerenja. Što se tiče građana prilikom izdavanja nekog od uvjerenja (rodni list, vjenčani list, državljanstvo) obavezna je taksa, osim za one kategorije građana koji su oslobođeni plaćanja takse. Matične knjige su jedinstvene i štampaju se na jednom mjestu.