Naslovnica VIJESTI INFO NITI JEDAN OBLIK NASILJA NAD ŽENAMA NE SMIJE BITI IGNORISAN

NITI JEDAN OBLIK NASILJA NAD ŽENAMA NE SMIJE BITI IGNORISAN

45

Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH različitim aktivnostima obilježava i podržava  Međunarodnu kampanju „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“. Kampanja traje od  25. novembra do 10. decembra svake godine.

Poražavajući su podaci da svaka peta odrasla žena, tokom svog života, bar jednom bude žrtva fizičkog nasilja, dok svaka deseta žena  bude žrtva seksualnog nasilja.  Žene moraju znati da imaju pravo na zaštitu i svaku drugu vrstu pomoći.

Istraživanja o rasprostranjenosti nasilja prema kojima je svaka druga žena u Bosni i Hercegovini nakon 15. godine iskusila neki oblik nasilja, ukazuju na ozbiljnost tog problema u bh. društvu što nas, kao društvo u cjelini, obavezuje na reakciju. Svaki izostanak reakcije može se dovesti u vezu sa opravdavanjem takvog čina.