Naslovnica VIJESTI INFO NEVLADINE ORGANIZACIJE POTPISUJU UGOVORE SA OPĆINOM VOGOŠĆA O SUFINANSIRANJU PROJEKATA

NEVLADINE ORGANIZACIJE POTPISUJU UGOVORE SA OPĆINOM VOGOŠĆA O SUFINANSIRANJU PROJEKATA

74

Od utorka 24.03.2020.godine počelo je potpisivanje ugovora o sufinansiranju projekata nevladinih organizacija sa Općinom Vogošća. Za razliku od prethodnih godina kada je potpisivanje ugovora bilo organizovano u jednom terminu ovog puta, radi situacije sa koronavirusom, potpisivanje je organizovano pojedinačno.
Projekti će biti sufinansirani u skladu sa kriterijima javnog poziva i na osnovu Pravilnika o kriterijima i procedurama za sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva sredstvima iz Budžeta Općine Vogošća za udruženja i fondacije, a na prijedlog Komisije za dodjelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva po projektima iz Budžeta Općine Vogošća za 2020.godinu. Na osnovu ovog prijedloga Općinski načelnik je donio Odluku o raspodjeli finansijskih sredstava za 2020. godinu. Ovom odlukom za 24 sportska i 28 ostalih udruženja i fondacija ukupno je planirano 256.200 KM.