Naslovnica VIJESTI INFO NAČELNICI SARAJEVSKIH OPĆINA PROTIV IZMJENA ZAKONA O ZAŠTITI I SPAŠAVANJU

NAČELNICI SARAJEVSKIH OPĆINA PROTIV IZMJENA ZAKONA O ZAŠTITI I SPAŠAVANJU

120

Ukoliko bude usvojen Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, koji je u ime Vlade FBiH predložila Federalna uprava civilne zaštite, zajednički stav načelnika općina KS je da bi moglo doći do potpunog urušavanja sistema civilnih zaštita na nivou općina.

U predloženim izmjenama zakona sporno je ukidanje namjenskih sredstava u iznosu od 0,5% koje svi građani FBiH izdvajaju za civilnu zaštitu, a koje se sakupljaju na namjenskom računu i troše se isključivo za potrebe civilne zaštite. To znači da bi ukidanje ove naknade dovele do toga da općine ne bi imale sredstva koja se usmjeravaju direktno na zaštitu ljudi i materijalnih dobara od elementarnih nepogoda, požara, poplava, klizišta i sl.

Činjenica je da su upravo ove pojave u našoj zemlji intenzivirane posljednjih godina, te da su se sredstva iz civilnih zaštita usmjeravala za saniranje posljedica poplava, klizišta, požara, sniježnih padavina i slično, a prema iskustvima iz prošlosti niko ne može garantovati da se takve nepogode neće ponoviti.

Načelnici i pomoćnici načelnika općina KS zauzeli su jasan stav da je predloženi prijedlog zakona neprihvatljiv, te da bi njegovo usvajanje bio direktan atak na službe civilnih zaštita na nivou općina.