Naslovnica VIJESTI INFO OPĆINSKO VIJEĆE VOGOŠĆA JEDNOGLASNO USVOJILO ODLUKU O VISINI BAZNE CIJENE I OBRAČUNU...

OPĆINSKO VIJEĆE VOGOŠĆA JEDNOGLASNO USVOJILO ODLUKU O VISINI BAZNE CIJENE I OBRAČUNU NAKNADE ZA TROŠKOVE UREĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

217

Na novembarskoj sjednici Općinskog vijeća Vogošća vijećnici su jednoglasno usvojili Odluku o visini bazne cijene i obračunu naknade za troškove uređenja građevinskog zemljišta na području Općine Vogošća.  O ovoj temi smo razgovarali sa Hakijom Delićem pomoćnikom načeknika za urbanizam i prostorno planiranje.

Bazna cijena troškova uređenja građevinskog zemljišta na području općine Vogošća iznosi 110,00 KM po 1m2 neto korisne površine objekta.

Visina naknade za troškove uređenja građevinskog zemljišta dobija se množenjem ukupne neto korisne površine objekta sa cijenom koštanja troškova izvršenog uređenja građevinskog zemljišta za 1m2 neto korisne površine na određenom lokalitetu.

Cijena koštanja troškova izvršenog uređenja građevinskog zemljišta za 1 m2 neto korisne površine na određenom lokalitetu, dobiva se množenjem bazne cijene sa zbirnom koeficijenta stavki pripremanja i opremanja građevinskog zemljišta koje su zastupljene na određenom lokalitetu.

Naknada za troškove uređenja građevinskog zemljišta ne plaća se za građevine komunalne i saobraćajne infrastrukture.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Kantona Sarajevo.“