Naslovnica VIJESTI INFO NA PODRUČJU VOGOŠĆE ČISTI SE OKO 133 KILOMETRA SAOBRAĆAJNICA

NA PODRUČJU VOGOŠĆE ČISTI SE OKO 133 KILOMETRA SAOBRAĆAJNICA

73

Na području Općine Vogošća oko 133 kilometra je saobraćajnica koje su obuhvaćene radom zimske službe. U nadležnosti Općine je oko 111 kilometara saobraćajnica uglavnom II i III prioriteta (132 ulice), dok je 22,5 km  puteva u nadležnosti Ministarstva saobraćaja KS odnosno Direkcije za puteve KS. Oni su zaduženi za čišćenje I prioriteta saobraćajnica, a to su magistralne ceste i saobraćajnice kojima se odvije Javni gradski saobraćaj. Na području Vogošće je i oko 12 kilometara trotoara i oko 700 metara stepeništa i pothodnika za čije čišćenje je odgovorna Općina. Nerijetko su građani ne samo Vogošće, nezadovoljni čišćenjem snijega sa ulica i trotoara, a zimske službe zadužene za čišćenje se pozivaju na Zakon o čistoći i Pravilnik o održavanju javnih cesta. U Pravilniku o održavanju javnih cesta stoji da se saobraćajnice drugog prioriteta čiste 24 sata po prestanku padavina, trećeg  prioriteta 48 sati po prestanku padavina a četvrtog prioriteta 72 sata po prestanku padavina. Radovi na obezbjeđenju prohodnosti saobraćajnica I prioriteta moraju se izvoditi permanentno u cilju obezbjeđenja stalne prohodnosti i dovršiti u roku od 5 sati u nizinskom, odnosno 8 sati u planinskom području, računajući od trenutka prestanka padavina. U vrijeme snježnih padavina i pojave ledene kiše na saobraćajnicama II prioriteta  ne smije doći do zastoja u odvijanju saobraćaja dužeg od 6 sati u toku dana. U ulicama koje pripadaju III prioritetu čišćenja  obaveza je stvaranje uslova za sigurno odvijanje saobraćaja najduže 72 sata po prestanku padavina. Saobraćajnice IV prioriteta  koje nisu uvijek prohodne zbog male širine i njihove zakrčenosti vozilima čiste se kada se za to steknu uslovi. Uklanjanje snijega sa trotoara se ne vrši po cijeloj širini nego zavisno od značaja ulice. Računa se da je prohodnost obezbijeđena, ako visina snijega na putevima I i II prioriteta ne prelazi 10 cm, na drugim putevima 15 cm, i saobraćaj je moguć uz upotrebu zimske opreme vozila.

Izdvajanja novčanih sredstava sarajavskih općina za zimsko održavanje puteva su različita shodno Budžetima i potrebama, odnosno dužini saobraćajnica koje je potrebno očistiti. Budžetom Općine Vogošća za 2018.godinu planirana sredstva za zimsko čišćenje ulica su oko 230.000 KM. Općina Stari Grad izdvoji  250.000 KM za čišćenje nešto više od 70 kilometara saobraćajnica i stepeništa. Općina Centar iz Budžeta koji je za prošlu godinu iznosio više od 86 miliona godišnje izdvaja oko 1.100.000 KM za oko 200 lokalnih saobraćajnica od interesa za općinu.