Naslovnica VIJESTI INFO MATIČNI URED U OPĆINI VOGOŠĆA: VIŠE PODATAKA U EVIDENCIJAMA

MATIČNI URED U OPĆINI VOGOŠĆA: VIŠE PODATAKA U EVIDENCIJAMA

318

Svoje postojanje Centar za pružanje usluga građanima je opravdao i na raspolaganju je Vogošćanima u zgradi Općine Vogošća svakog radnog dana. Ingerenciju nad Centrom ima Služba za opću upravu. U okviru ove službe obavljaju se i poslovi matičara. Uzme li se u obzir rad u prvih šest mjeseci tekuće godine, onda se može reći da su i evidencije bogatije za niz podataka. U spomenutom periodu, između ostalog, sklopljeno je 82 braka, upisano u matične evidencije 197 beba, 114 umrlih a izdato je 4775 različitih izvoda iz matičnih knjiga.

U Službi za opću upravu Općine Vogošća egzistira i Centar za registraciju birača. Kako je kazala pomoćnica načelnika Općine Vogošća Zdenka Boričić Jagar u resornoj službi, nastavlja se i praksa pružanja besplatne pravne pomoći građanima Općine Vogošća, a treba reći i da je ova služba nadležna za organizovanje kompletne uprave Općine Vogošća.