Naslovnica VIJESTI INFO KORISNICI PRAVA IZ OBLASTI BORAČKO-INVALIDSKE I SOCIJALNE ZAŠTITE TREBAJU IMATI OTVORENE TEKUĆE...

KORISNICI PRAVA IZ OBLASTI BORAČKO-INVALIDSKE I SOCIJALNE ZAŠTITE TREBAJU IMATI OTVORENE TEKUĆE RAČUNE

304

Ministarstvo za rad, socijalnu politku, raseljena lica i izbjeglice KS ima jasno utvrđene procedure o tokovima računovodstvene dokumentacije i sva plaćanja po osnovu određenih prava vrše se u skladu sa odobrenim budžetskim sredstvima. Te procedure svakako da se poštuju u općinama putem kojih se i ostvaruju određena prava.

Prema onome što su kazali u Općini Vogošća, dokumentacija o ostvarivanju prava uvedena je u jedinstveni registar tako da su stvoreni uslovi za uplate sredstava korisnicima svih prava na tekuća račune.

Među pravima koja se ostvaruju jesu pravo na dječiji doplatak, porodiljske naknade, porodične invalidnine i drugo. Svi korisnici prava trebaju imati otvorene tekuće račune kako bi se uplate isključivo vršile na taj način. Oni koji do sad nisu imali takve račune, iste trebaju kod banaka otvoriti što prije i kopije tih računa dostaviti u Službu za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu Općine Vogošća. Za sve nejasnoće ili informacije na raspolaganju je korisnicima službenik na šalteru broj 10. u Centru za pružanje usluga građanima Općine Vogošća.