Naslovnica VIJESTI INFO KOJE SU NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH , A KOJE KANTONALNIH INSPEKCIJA?

KOJE SU NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH , A KOJE KANTONALNIH INSPEKCIJA?

147

Prema trenutnoj legislativi koja definiše nadležnosti općinskih inspekcija, u svim općinama u Kantonu Sarajevo , pa tako i u Općini Vogošća svoje redovne zadatke izvršavaju urbanističko – građevinska, komunalna i cestovna inspekcija. Sve ostale inspekcije su u nadležnosti Kantonalne uprave za inspekcijske poslove. Njihovo djelovanje je važno kako ne bi došlo do kršenja zakonski propisa iz oblasti zapošljavanja , kontole hrane i komunalne privrede. Građani se mogu obratiti kantonalnoj inspekciji na broj telefona: 033/ 770 – 100