Naslovnica VIJESTI INFO KOJE MJERE PODUZETI U SLUČAJU KADA VODA NIJE HIGIJENSKI ISPRAVNA?

KOJE MJERE PODUZETI U SLUČAJU KADA VODA NIJE HIGIJENSKI ISPRAVNA?

50

Tragom informacije da voda u naselju Krivoglavci, prema novim nalazima Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, nije ispravna za piće, posjetili smo Službu za komunalne poslove Općine Vogošća i upitali koje mjere je potrebno poduzeti u slučaju kada voda nije higijenski ispravna.

Prema riječima Selme Smajić, više stručne saradnice za građevinsko-komunalne poslove u Općini Vogošća, voda u kojoj su prisutne opasne bakterije mora biti zatvorena sve dok se ne dobije nalaz koji odgovara prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode. Također iz Općine Vogošća apeliraju na građane da poduzmu potrebne mjere zaštite zdravlja.

Obzirom da mikrobiološka analiza vode na predmetnom lokalnom vodovodu ponovo ne odgovara prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode apeluje se na korisnike ovog vodosnadbijevanja da ozbiljno shvate situaciju u kojoj se trenutno nalaze i da je potrebno poduzeti sve neophodne mjere za dovođenje vode u ispravno sanitarno-higijensko stanje.

Saradnja sa Zavodom za javno zdravstvo Kantona Sarajevo jako je važna i biće nastavljena i u narednom periodu a sve kako bi se građanima obezbijedila sanitarno-higijenski ispravna voda za piće i sačuvalo zdravlje.