Naslovnica VIJESTI INFO KJKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“: POREMEĆAJI U VODOSNABDIJEVANJU POSLJEDICA AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU...

KJKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“: POREMEĆAJI U VODOSNABDIJEVANJU POSLJEDICA AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU SISTEMA I REALIZACIJE PROJEKATA

116

Iz KJKP „Vodovod i kanaliazcija“ kažu da su povremeni kraći poremećaji u vodosnabdijevanju u Kantonu Sarajevo pa tako i u Vogošći  posljedica redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema i realizacije pokrenutog Projekta detekcije curenja i smanjenja neprihodovane vode u Kantonu Sarajevo.

Što se područja Vogošće tiče, u toku je realizacija rekonstrukcije distributivnog cjevovoda profila DN 200 mm na lokalitetu Dumače u dužini 1.000 metara, što se vezuje za Projekat detekcije curenja i smanjenja neprihodovane vode. Već su realizovani projekti izgradnje mjerno-regulacione opreme na lokalitetima Hotonj i Dumača, kao i ugradnja mjerača protoka na Rezervoarima „Vogošća Gornja“ i „Vogošća Donja“, sa kojih se snabdijeva veće područje Vogošće, što je, uz aktivnosti detekcije curenja i opravke kvarova, išlo u korist stabilizaciji vodosnabdijevanja na ovome lokalitetu. U toku su i aktivnosti na pripremi i izradi projektne dokumentacije za osiguranje dodatnih količina vode sa Peračkog vrela. To podrazumijeva rekonstrukciju vodovodnog sistema sa spomenutog vrela nakon čega će biti raspisan tender za realizaciju aktivnosti u vezi sa Peračkim vrelom, što će, na kraju, osigurati stabilnost vodosnabdijevanja ne samo cjelokupnog lokaliteta Vogošće nego i šireg područja Sarajeva.

U KJKP „Vodovod i kanaliazcija“ pitali smo i o kvaliteti vode koja se isporučuje građanima Vogošće. Iz ovog preduzeća kažu da je voda iz njihovog vodovodnog sistema „i više nego na zadovoljavajućem nivou“, te dodaju da se voda u sarajevskoj regiji ubraja među najkvalitetnije u Evropi i šire, tako da se njen kvalitet prati i kontroliše najsavremenijim laboratorijskim metodama i analizama, koje potvrđuju da se radi o vodi izuzetnog kvaliteta.