Naslovnica VIJESTI INFO KEMAL KURTALIĆ NOVI OPĆINSKI PRAVOBRANILAC

KEMAL KURTALIĆ NOVI OPĆINSKI PRAVOBRANILAC

419

Nakon što je dosadašnji općinski pravobranilac Sulejman Zuko otišao u zasluženu penziju, na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Vogošća, potvrđeno je imanovanje novog pravobranioca, Kemala Kurtalića. Diplomirani pravnik Kemal Kurtalić do sada je u Općini Vogošća obavljao poslove matičara i niz poslova pravne prirode.

Inače, pravobranilaštvo, pored vršenja poslova određenih zakonom, zastupa Općinu pred stranim sudovima, arbitražama i drugim državnim organima i organizacijama ako načelnik općine ne promijeni odluku.

Pred nadležnim sudovima u 2016. Godini, pravobranilac Općine Vogošća je prisustvovao na 225 ročišta. Općina Vogošća je prema izvršenim presudama ostvarila naplatu dugova u iznosu od oko 164.000 KM, a oko 158.000 KM prema osnovu sporazuma, tužbi i vansudskom nagodbom.