Naslovnica VIJESTI INFO IZVJEŠTAJ O STATUSNIM PITANJIMA PORODICA ŠEHIDA, RATNIH VOJNIH INVALIDA I DEMOBILISANIH BORACA...

IZVJEŠTAJ O STATUSNIM PITANJIMA PORODICA ŠEHIDA, RATNIH VOJNIH INVALIDA I DEMOBILISANIH BORACA ZA 2019. GODINU

125

Zakonom o pravima branilaca i članova njihovih porodica u Federaciji BiH i izmjenama istog propisana su i definisana osnovna prava, uslovi i postupak za ostvarivanje i prestanak prava ratnih vojnih invalida, porodica šehida i poginulih branilaca, porodica šehida i poginulih branilaca, porodica umrlih ratnih vojnih invalida , kao i sredstva i način finansiranja priznatih prava iz Budžeta FBiH. Pomoćnik načelnika za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu Zijad Kadrić kazao je da statusna pitanja znače ko ima pravo ostvariti prava boračke populacije, a to su RVI, šehidske porodice kao i borci iz NOR-a 41-45.

Kada su u pitanju dopunska prava boraca naše boračke populacije uglavnom znaju da su to zdravstvena zaštita, banjsko liječenje, stambena problematika, stipendije i slično. Stambena problematika ili stipendije idu direktno preko Kantonalnog ministarstva za boračka pitanja.

Sve informacije o pravima  demobilisani borci sa područja naše lokalne zajednice mogu dobiti na šalteru br. 10, ili službi za socijalnu zaštituu kabinet  41.