Naslovnica VIJESTI INFO IZVJEŠTAJ O RADU RADNIH TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA: U PRVIH ŠEST...

IZVJEŠTAJ O RADU RADNIH TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA: U PRVIH ŠEST MJESECI 2019. GODINE ODRŽANA 21 SJEDNICA

76

Općinsko vijeće na početku svog mandata imenuje radna tijela. To su komisije koje imaju nadležnosti da razmatraju i daju svoje prijedloge, mišljenja i preporuke na materijale koje razmatraju vijećnici. Članovi komisija su vijećnici i stručni saradnici koji nisu vijećnici. U svom radu komisije razmatraju odluke, izmjene statuta, izvještaje i sl.

Općinsko vijeće Vogošća dva puta godišnje razmatra Izvještaj o radu radnih tijela Općinskog vijeća, polovinom i na kraju godine. Na 30. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Vogošća, održanoj 29. augusta vijećnici su usvojili Izvještaj o radu radnih tijela Općinskog vijeća Vogošća za period prvih šest mjeseci tekuće godine. Iz Izvještaja je vidljivo da su radna tijela/komisije održale 21 sjednicu. Komisija za Satut i propise održala je šest sjednica koliko i Komisija za odlikovanja i priznanja, po dvije sjednice održale su Komisija za izbor i imenovanja i Komisija za budžet i finansije dok se tri puta sastalo Etičko vijeće časti. U prvih pola godine po jednu sjednicu održale su Komisija za sprovođenje javnog nadmetanja i Komisija za zaštitu boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca.

Komisija za poslovne prostore i stanove, Drugostepena stručna komisija, Komiisja za izradu Strategije razvoja općine Vogošća i Komisija za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova nisu održale sjednicu u prvih šest mjeseci 2019. godine.