Naslovnica VIJESTI INFO ISPORUKA PLINA KONTINUIRANA I BEZ PROBLEMA, OBAVEZNA PROVJER GASNIH INSTALACIJA

ISPORUKA PLINA KONTINUIRANA I BEZ PROBLEMA, OBAVEZNA PROVJER GASNIH INSTALACIJA

112

Isporuka prirodnog gasa za Kanton Sarajevo se odvija bez problema i sve tarifne kategorije kupaca su uredno snabdjevene gasom. Tokom  prethodnih dana ekipe „Sarajevogasa“  su obavljale redovne poslove podrške kupcima i preventivne kontrole na gasnom sistemu.  Intenzivnom urbanizacijom naselja Rosulje u Vogošći  pojavila se potreba za širenjem gasne mreže, zbog potrebe velikog broja novoizgrađenih objekata i privrednih subjekata.

Preduzeće “Sarajevogas”  snizilo je cijene isporuke  prirodnog gasa svojim korisnicima, koje su sada za domaćinstva znatno niže nego ranijih godina.  Važna je činjenica da je posljednjih godina isporuka plina stabilna na području cijelog Kantona Sarajevo.

„Pravilno korištenje prirodnog gasa s aspekta bezbjednosti, je od posebnog interesa za svakog korisnika. Zbog čega je izuzetno važno jednom godišnje provjeriti  gasne instalacije, omogućiti  nesmetan pristup gasnoj instalaciji stručnim uposlenicima “Sarajevogasa”, redovno obavljajti   pregled i  servisiranje gasnih aparata.   U slučaju kvara gasnog aparata ili oštećenja cijevne instalacije zatražite pomoć ovlaštenog servisera. Obavite redovnu kontrolu i čišćenje dimnjaka. „kazao je nedavno u razgovoru za TV  Vogošća direktor razvoja i marketinga preduzeća „Sarajevogas“ Nusret Palavra.