Naslovnica VIJESTI INFO INSPEKTORAT OPĆINE VOGOŠĆA: OBRAĐENO 792 ZAHTJEVA PO RAZLIČITIM OSNOVAMA

INSPEKTORAT OPĆINE VOGOŠĆA: OBRAĐENO 792 ZAHTJEVA PO RAZLIČITIM OSNOVAMA

492

Inspektorat Općine Vogošća formiran je 2015.godine. Iz godine u godinu obim radnih zadataka se povećava. Kako je potvrdio glavni inspektor u Inspektoratu Općine Vogošća Sehad Zeković, 792 akta su obrađena u prošloj godini, od čega su 462 prijave. „S tim u vezi provedeno je 312 postupaka u zakonskom roku, dok 5 predmeta nije obrađeno jer su zaprimljeni pred kraj godine. Doneseno je 200 rješenja. Pokrenuto je 20 prekršajnih prijava, a u godini iza nas bilo je i 9 prinudnih izvršenja“, kazao je Zeković dodao da su u 2019.godini podnesene 3 krivične prijave.

Komunalna čistoća na području Vogošće u svakom smislu mora biti podignuta na viši nivo. Inspektorat Općine Vogošća na terenu je provodio i provodi niz aktivnosti. Veći broj napuštenih automobila je uklonjen sa javnih površina i parkinga, a sankcionisani su različiti oblici uzurpiranja javne površine (odlaganje građevinskog materijala, otpada, improvizovane šupe i dr.).

Podsjetićemo i na to da su u prošloj godini uklonjeni nelegalno postavljeni panoi i reklame. Čak i 20 žalbi na rad Inspektorata je odbijeno kao neosnovane i potvrđena su prvostepena rješenja kao zakonita i na Zakonu zasnovana.

U 2020. godini pred Inspektoratom Općine Vogošća su novi radni zadaci i aktivnosti na terenu se nastavljaju. Iz Inspektorata su zahvalili svim građanima na saradnji.