Naslovnica VIJESTI I OVE ZIME MOGUĆI SU DUGI PERIODI MAGLE I SMOGA

I OVE ZIME MOGUĆI SU DUGI PERIODI MAGLE I SMOGA

145

Magla i smog na području Kantona Sarajevo uobičajena su pojava u zimskom periodu. U nedjelju je prvi put ove zime Vogošću i veći dio Sarajeva prekrila gusta magla, a aparati za mjerenje polutanata u zraku su izmjerili povećanje njihovog prisustva. Već u ponedjeljak vrijednosti su bilie u granicama. Specifičan geografski položaj Sarajeva i temperaturna inverzija, veliki broj automobila na cestama i korištenje loših čvrstih goriva, uzroci su magle i smoga. U decembru prošle godine zabilježen je najdugotrajniji period magle i smoga u Sarajevu. Odgovorne vlasti su tada preduzele i neke mjere kojima se nastojalo ublažiti takvo stanje zagađenosti zraka, poput reduciranja upotrebe automobila u gradskoj zoni, kontrolu ložišta i slično. Građani, iako su svjesni da je zagađen zrak opasan po njihovo zdravlje, kao pojedinci ne rade dovoljno da umanje zagađenje. Jedan od glavnih razloga je finansijska situacija, nekvalitetan ugalj je jeftiniji, kao i drva, a neki lože i plastiku i razne druge materijale, čiji produkti sagorijevanja su štetni po zdravlje ljudi. Stara motorna vozila kao i veliki broj na cestama također su jedan od uzroka aerozagađanja.