Naslovnica VIJESTI INFO HIGIJENSKI NEISPRAVNA VODA NA LOKALNOM VODOVODU „PALJEVO“

HIGIJENSKI NEISPRAVNA VODA NA LOKALNOM VODOVODU „PALJEVO“

60

Općina Vogošća i u 2021. godini sklopila je Ugovor sa J.U. „Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo“ za vršenje analize vode na 6 većih lokalnih vodovoda koji se nalaze na području općine Vogošća.
U sklopu redovnih mjesečnih analiza higijenske ispravnosti vode na lokalnim vodovodima, krajem mjeseca februara Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo uzeo je uzorak vode sa lokalnog vodovoda „Paljevo“ koji se nalazi u MZ Svrake.
Nakon detaljne analize uzetog uzorka vode, od strane Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, u poslijepodnevnim satima dana 02.03.2021. godine Općini Vogošća stigla je obavijest o zdravstvenoj ispravnosti vode sa pomenutog lokalnog vodovoda.
Ispitani uzorak vode, na osnovu rezultata izvještaja o mikrobiološkom ispitivanju NE ODGOVARA prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode. Takva voda je epidemiološki rizična po zdravlje korisnika i ista nije za piće.
Dana 02.03.2021. godine obavješten je Odbor za upravljanje lokalnim vodovodom Paljevo kako bi se voda zatvorila za upotrebu i kako bi se poduzele neophodne radnje u cilju dobivanja sanitarno-higijenski ispravne vode.
Obzirom da ovakva voda nije za upotrebu, mole se korisnici da istu ne upotrebljavaju sve do obavijesti o higijenski ispravnoj vodi, koja će biti dostavljena od strane Zavoda za javno zdravstvo KS.