Naslovnica VIJESTI INFO GODIŠNJI SASTANAK ZAVODA ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO

GODIŠNJI SASTANAK ZAVODA ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO

156

U općini Vogošće i dalje je  najveći broj registrovanih klizišta u KS. Ovi podaci izneseni su na godišnjem sastanku Zavoda za izgradnju KS. Najviše riječi bilo je o klizištima koja se pokrenuta u prošlogodišnjim majskim polavama. Posebna pažnja posvećena je naselju Svrake i započetim radovima na sanaciji ovog u kantonu najvećeg klizišta. Govorilo se i o projektima u 2015 godini.

Porodice iz Nebočaju čije su kuće prije 15 dana direktno ugožene klizištima i dalje su smješene u prostorijama Doma mladih CK u Vogošći. Iako u protklom period nije bilo novih pomjeranja tla iz sigurnosnih razloga još uvijek  im nije omogućeno da se vrate u svoje domove. Nadaju se  da će biti osigurana sredstava za sanaciju klizišta. Procjenjuje se da će biti potrebno obezbjediti oko 200 000 maraka.