Naslovnica VIJESTI INFO CIVILNA ZAŠTITA OPĆINE VOGOŠĆA 2018. GODINU ZAVRŠAVA SA BROJNIM REALIZOVANIM PROJEKTIMA

CIVILNA ZAŠTITA OPĆINE VOGOŠĆA 2018. GODINU ZAVRŠAVA SA BROJNIM REALIZOVANIM PROJEKTIMA

47

Civilna zaštita Općine Vogošća 2018. godinu će pamtiti po pokretanju aktivnosti na izradi projektne dokumentacije za sanaciju klizišta koje se aktiviralo u naselju Svrake IV.  Nakon uvida u situaciju na terenu Civilna zaštita je izdala preporuku da se porodice iz dva stambena objekta privremeno isele dok se ne iznađe neko trajno rješenje. Također dvije manje intervencije  na sanaciji odnosno popravci radova na klizištima zabilježene su i u naseljima Donja Vogošća i Ugorsko.

Među najvažnije projekte u ovoj godini svakako spadaju deminerski radovi. Jedno od najvećih radilišta bilo je otvaranje projekta „MSP Kremeš“, BH MAC ID 58 gdje je planirano deminiranje ukupne površine 2.000.000 m2. Projekat će se realizovati na širem području koje obuhvata sumnjivu i rizičnu površinu između naselja Kremeš, Ljubina, Garež i Dubovom kosom prema koti Bećirevac.  Općina Vogošća je putem Službe Civilne zaštite iz posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća  obezbijedila vrijednu opremu za VD “Vogošća” i LD “Lane”.

Povjerenici CZ stanovništvu naše općine su na raspolaganju uvijek, zaduženi su za dostavu vode u dijelove općine gdje je sušno, zimi ručno uklanjanje snijega i leda te drugim vidovima  pomoći kada se za to ukaže potreba.

U 2019. godini se očekuje nastavak započetih aktivnosti, prvenstveno na deminerskim poslovima, te sanaciji klizišta u naselju Svrake IV.