Naslovnica VIJESTI INFO CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE POLITIKE SUPROSTAVLJANJA KRIMINALITETU I UNICEF ODRŽALI PREZENTACIJU PROJEKTA POD...

CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE POLITIKE SUPROSTAVLJANJA KRIMINALITETU I UNICEF ODRŽALI PREZENTACIJU PROJEKTA POD NAZIVOM „PRAVDA ZA SVAKO DIJETE“

94

Centar za istraživanje politike suprostavljanja kriminalitetu i UNICEF održali su prezentaciju projekta pod nazivom „Pravda za svako dijete“ koji se provodi na području Kantona Sarajevo i Istočnog Sarajeva. Prezentaciji su prisustvovali predstavnici Općine Vogošća, Centra za socijalni rad, PU Vogošća, kao i predstavnici škola sa područja općine Vogošća. Cilj projekta je usmjeren na podršku i jačanje sistema pravosuđa u BiH, kao i na značaj Zakona o zaštitii postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku koji je u primjeni u FBiH i RS-u. Cilj projekta jeste uključivanje svih relevantnih institucija koje će preventivno djelovati  i implementirati akcione planove u prevenciji i  suzbijanju maloljetničkog prestupništva.

Edina Išerić