Naslovnica VIJESTI INFO BUDŽET OPĆINE VOGOŠĆA REBALANSOM POVEĆAN ZA 3 678 000 KM

BUDŽET OPĆINE VOGOŠĆA REBALANSOM POVEĆAN ZA 3 678 000 KM

89

U decembru 2015. godine usvojen je Budžet Općine Vogošća u iznosu od 8 992 000 KM. Prvim rebalansom, usvojenim na 36. redovnoj  sjednici Općinskog Vijeća Vogošća Budžet je povećan za 3 678 000 KM. Izmjene uključuju dio prenesenih sredstava i obezbjeđena finansijska sredstva tako da Budžet za ovu godinu iznosi 12 670 000 KM.

Iznos povećanja budžetskih sredstava najmanje tangira troškove koji se odnose na plate i materijalne troškove Jedinstvenog općinskog organa uprave. Najviši dio sredstava vezan je za obrazovanje. Biće uređen pristupni put ka OŠ „Mirsad Prnjavorac“, radovi vanjskog uređenja OŠ „Porodice ef. Ramić“ su već počeli a značajna sredstva su namjenjena za izgradnju igrališta i ograde u Hotonju kod OŠ „Izet Šabić“.

Rebalansom Budžeta Općine Vogošća više sredstava je izdvojeno u brojnim grantovima, između ostalog: za školske objekte sa 150 000 KM na 250 000 KM, za sanaciju vodovodne mreže sa 310 000 KM na 780 000 KM, za kanalizacionu mrežu sa 735 000 KM na 1 017 000 KM, za stipendije učenika i studenata sa 120 000 KM na 155 000 KM, za puteve 600 000 KM više od planiranih 350 000 KM, grant za boračka udruženja i  CŽR iznosi 170 000 KM.

Planiranim budžetskim sredstvima Općina Vogošća učiniće maksimum napora da život građana bude što ugodniji u ovoj lokalnoj zajednici