Naslovnica VIJESTI INFO BROJ PRIJAVA NASILJA U PORODICI U VOGOŠĆI SE POSLJEDNJIH GODINA SMANJUJE

BROJ PRIJAVA NASILJA U PORODICI U VOGOŠĆI SE POSLJEDNJIH GODINA SMANJUJE

71

Problem nasilja u porodici i nasilja nad ženama bave se različite institucije i NVO. Oni koji su najviše uključeni u tretiranje i rješavanje ovog problema je Kantonalni centar za socijalni rad, koji zajedno sa policijom  reaguje kada se nasilje prijavi. U KS se godišnje prijavi oko 1.600 slučajeva nasilja u porodici gdje su žrtve najčešće žene.

U Vogošći prema podacima  Centra  broj prijavljenih slučajeva nasilja se iz godine u godinu smanjuje, ali je karakteristično da u slučajevima koji su prijavljeni uglavnom radi o dugogodišnjem nasilju u porodici.