Naslovnica VIJESTI INFO ASFALTIRANJE ULICE VOGOŠĆANSKIH ODREDA

ASFALTIRANJE ULICE VOGOŠĆANSKIH ODREDA

221

Zamjenik Općinskog načelnika Fetah Kadrić, sa saradnicima iz nadležne službe Općine Vogošća, obišao je lokaciju na kojoj se izvode završni radovi radovi u ulici Vogošćanskih odreda. Radove izvodi firma GRAKOP d.o.o. Kiseljak, a pomenuti radovi podrazumjevaju ugradnju nosivog i habajućeg sloja asfalta u ovoj ulici. Radovi se izvode u sklopu projekta sanacije saobraćajnice u navedenoj ulici, na dijelu od raskrsnice sa ulicom Spasoja Blagovčanina do raskrsnice sa ulicama P.O.Zvijezda i Gornja Jošanica I.


Ugovor sa izvođačem radova zaključila je Direkcija za puteve Kantona Sarajevo kao upravitelj predmetne saobraćajnice. Pored asfaltiranja pri sanaciji ove ulice uklonjen je oštećeni asfalt, sanirani postojeći i izgrađeni novi slivnici za oborinske vode, zamijenjen tampon i ugrađeni ivičnjaci na dužini od oko 270 metara. Širina saobraćajnice je 7,6 metara u dvije kolovozne trake i sa trakom za podužno parkiranje
Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 209.782,71 KM, a finansiraju se sredstvima Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo putem Direkcije za puteve KS.
Nadzor nad izvođenjem radova vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.