Naslovnica VIJESTI INFO ASFALTIRAN KRUŽNI TOK KOD HOTELA „SUNCE“

ASFALTIRAN KRUŽNI TOK KOD HOTELA „SUNCE“

197

Radovi na izgradnji raskrsnice sa kružnim tokom kod hotela „Sunce“ u Vogošći na magistralnoj saobraćajnici M18 su završeni. U subotu, 28.novembra, firma „Bosman“ d.o.o. na ovom lokalitetu završila je postavljanje habajućeg sloja asfalta.

Podjećanja radi, vrijednost ugovorenih radova za izgradnju kružnog toka je 550.000 KM, a finansijer je JP Ceste Federacije BiH. Radovi podrazumijevaju široki otkop, ugradnju tampona za ojačanje podtla, izradu kolektora i slivnika za oborinsku odvodnju, izgradnju rasvjete, postavljanje ivičnjaka, izgradnju trotoara i ugradnju asfalta u tri sloja ukupne debljine 18 centimetara. Nadzor nad izvođenjem radova obavlja „Trasa“ d.o.o. Sarajevo.