Naslovnica VIJESTI INFO ALKOHOLIZAM SE MOŽE POBIJEDITI UZ ČVRSTU VOLJU I PROMJENOM NAČINA ŽIVOTA

ALKOHOLIZAM SE MOŽE POBIJEDITI UZ ČVRSTU VOLJU I PROMJENOM NAČINA ŽIVOTA

72

Udruženje liječenih alkoholičara Općine Vogošća u 2017. godini realizovalo je brojne aktivnosti. Prema riječima predsjednika udruženja Suvada Škore, održano je 40 sastanaka na kojima se nastavilo sa edukacijom članova i predavanjima o alkoholizmu, te o načinima apstinencije, kao jednog od najvažnijih koraka u odvikavanju od ovog opasnog poroka.

Udruženje je organizovalo predavanja u osnovnim školama, te za svoje članove upriličilo dva jednodnevna izleta. Predsjednik Škoro naglašava da je upravo edukacija važna u ostvarenju konačnog cilja, jer je alkoholizam nažalost i dalje jedan od najvećih poroka savremenog društva. Rad udruženja pomaže i Općina Vogošća koja godišnje izdvaja sredstva za realizaciju pojedinih projekata. Udruženje je u aprilu održalo Izvještajno – izbornu skupštinu na kojoj su uručene zahvalnice pojedicima koji su pokazali da promjenom načina života i čvrstom voljom mogu učiniti mnogo više kako bi pobijedili ovo veliko zlo i postali korisni članovi društvene zajednice.