Naslovnica VIJESTI INFO POKRENUTA INICIJATIVA ZA POSTAVLJANJEM USPORIVAČA BRZINE U ULICAMA NA KOBILJOJ GLAVI

POKRENUTA INICIJATIVA ZA POSTAVLJANJEM USPORIVAČA BRZINE U ULICAMA NA KOBILJOJ GLAVI

56

Ugradnjom usporivača brzine odnosno ležećih policajaca, obezbjeđuje se  bolja bezbjednost saobraćaja, ali sa druge strane na tim mikrolokacijama se stvaraju saobraćajne gužve. Usporivači se postavljanju na visokofrekventnim saobraćajnicama koje uglavnom prolaze pored školskih objekta ili mjesta gdje se kreću pješaci. Nedavno je pokrenuta inicijativa za ugradnjom usporivača bržine saobraćaja u dvije ulice na Kobiljoj Glavi i  to u ulicama Šipska i Kobilja Glava. Zbog toga i ranijih sličnih zahtijeva građana, Općina Vogošća je pokrenula aktivnosti na rješavanju ovih pitanja.

 

Ulicom Kobilja Glava gazduje Direkcija za ceste Kantona Sarajevo kojoj  je nadležna općinska služba u više navrata slala dopise za rješavanje navedenog problema. Prema riječime Emire Branković šefice odsjeka za komunalne poslove, u odgovoru Direkcije stoji da je potrebno uraditi elaborat o opravdanosti postavljanja saobraćajnih prepreka za smanjenje brzine nesavjesnih vozača. Takva odobrenja izdaje Ministrastvo saobraćaja KS.

Ulicom Šipska gazduje Općina Vogošća. S obzirom da sličnih zahtjeva ima i iz drugih MZ, radiće se sveobuhvatna analiza opravdanosti ugradnje usporivača saobraćaja na traženim lokacijama i tek kada se utvrdi opravdanost krenut će postavljanje na svim mikrolokacijama.