Naslovnica VIJESTI INFO 2019. GODINA VOGOŠĆANSKIM RIBOLOVCIMA U ZNAKU BROJNIH SPORTSKIH I EKOLOŠKIH AKTIVNOSTI

2019. GODINA VOGOŠĆANSKIM RIBOLOVCIMA U ZNAKU BROJNIH SPORTSKIH I EKOLOŠKIH AKTIVNOSTI

74

Da su sportski ribolovci istinski čuvari  prirode skoro svakodnevno nam potvđuju članovi vogošćanskog udruženja sportskih ribara. Oni borave u prirodi, čuvaju prirodu i nije im jedini imperativ ulov ribe. Vlastitim primjerom i učešćem u ekološkim akcijama daju  doprinos zdravom  i čistom  okolišu.  Prošle godine su bili dio velike ekološke akcije “Čista i lijepa Vogošća” a samoinicijativno su čistili smeće sa obala vogošćanskih rijeka i potoka, te zahvaljujući donatorima poribljavali potočnom pastrmkom.  2019. godina jedna je od uspješnijih i sa takmičarskog aspekta, značajni rezultati ostvareni kako na lokalnim takmičenjima tako i na takmičenjima višeg ranga.

Važno je spomenuti da je u saradnji sa PMF urađena analiza ribarske osnove kojim je ustanovljen riblji fond i ocijenjena čistoća rijeka kojima gazduje Udruženje SRD „Vogošća“. Redovnu izvještajnu skupštinu Udruženje  će se održati  3. februara ove godine, na kojoj  će zaslužnim pojedincima i organizacijama dodijeliti zahvalnice za podršku u radu udruženja.