Naslovnica VIJESTI INFO 20. FEBRUAR SE OBILJEŽAVA KAO DAN SOCIJALNE PRAVDE

20. FEBRUAR SE OBILJEŽAVA KAO DAN SOCIJALNE PRAVDE

41

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je u novembru 2007. godine odredila 20. februar kao Svjetski dan socijalne pravde. Cilj je bio da se napori država članica UN-a ujedine u borbi protiv siromaštva i stvaranju jednakih šansi za sve. To je podrazumijevalo i podrazumijeva i suočavanje sa problemima isključenosti i nezaposlenosti. Deklaracija koja je usvojena tim povodom fokusira se na garantovanje pravičnih rezultata za sve kroz zapošljavanje, socijalnu zaštitu, socijalni dijalog i temeljna načela i prava.

Nažalost, podaci kojima danas raspolažemo u BiH su porazniji nego što su bili davne 2007. godine. Procjenjuje se da četvrtina stanovništva u BiH živi ispod granice siromaštva sa manje od 250 KM mjesečno po članu domaćinstva i samim tim nameće se pitanje: „Ima li socijalne pravde u BiH?“

Odgovor na ovo pitanje smo potražili na vogošćanskim ulicama, a građani smatraju da socijalne pravde nema u našoj zemlji, te da je došlo do raslojavanja društva na bogate i siromašne. Prema podacima Centra za socijalni rad u Vogošći u prošlom mjesecu je 197 korisnika ostvarilo pravo po različitim osnovama.