Naslovnica VIJESTI INFO 16. OKTOBAR – SVJETSKI DAN HRANE: KAKVU ĆEMO HRANU JESTI U BUDUĆNOSTI?

16. OKTOBAR – SVJETSKI DAN HRANE: KAKVU ĆEMO HRANU JESTI U BUDUĆNOSTI?

57

U spomen na dan utemeljenja Svjetske organizacije za hranu i poljoprivredu (FAO), 16. oktobar obilježava se kao Svjetski dan hrane. Ove godine Svjetska organizacija za hranu i poljoprivredu je odlučila skrenuti pozornost javnosti na utjecaj klimatskih promjena na poljoprivredu i hranu, te je moto Svjetskoga dana hrane ˝Klima se mijenja. Hrana i poljoprivreda, također, moraju.˝

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u saradnji s drugim nadležnim tijelima u sistemu sigurnosti hrane u našoj zemlji svakodnevno radi na zaštiti zdravlja i interesa potrošača kroz niz sustavnih mjera koje omogućavaju osiguranje zdravstvene ispravnosti hrane. To podrazumijeva izradu pravnih propisa utemeljenih na standardima Europske unije, jačanje kapaciteta nadležnih institucija, inspekcija, laboratorija i subjekata u poslovanju s hranom, te kontinuiranu suradnju i razmjenu iskustva i informacija s referentnim međunarodnim organizacijama, kao što su EFSA, FAO, WHO.

U saradnji s nadležnim inspekcijskim tijelima, ovih je dana uspješno završen Program kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog podrijetla u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu u okviru kojega su uzorci 10 vrsta voća i povrća na tržištu Bosne i Hercegovine analizirani na prisustvo 190 aktivnih tvari, a sve to kako bi se provjerilo je li razina ostataka pesticida u proizvodima biljnog porijekla na tržištu Bosne i Hercegovine u skladu sa važećim propisima, te poduzele odgovarajuće mjere u cilju zaštite zdravlja potrošača.